Bahasa Melayu agenda kebangsaan, bukan agenda Melayu

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Pengajian Melayu pesat berkembang di China

Pengajian Melayu sebagai disiplin ilmiah dalam pengertian moden agak baharu berkembang di negara China, iaitu pada kira-kira pertengahan abad ke-20 Masihi. Namun pengajian Melayu sebagai daya tarik perhatian sarjana China kepada tamadun Melayu telah mula dikaji oleh sarjana China seawal abad ketujuh Masihi. Peristiwa bersejarah itu berlaku apabila sarjana China, Yi Jing diutus oleh Maharaja Dinasti Tang ke alam Melayu, khususnya ke Sumatera untuk pengajian agama Buddha. Di ibu kota kerajaan Sriwijaya, iaitu kerajaan lama Melayu yang gemilang pada abad 7, agama Buddha dipelajari dengan menggunakan bahasa Melayu. Hingga kini tinggalan biara tempat pengajian itu masih terdapat di Jambi, Sumatera.

Selain bergiat dalam agama Buddha, permukiman selama enam bulan di Sumatera telah digunakan oleh Yi Jing untuk mencatat beberapa aspek tamadun Melayu, termasuk pemerintahan dan adat istiadat Melayu. Usaha itu, meskipun tampaknya kecil, telah memulakan tradisi pengajian Melayu oleh sarjana China kira-kira 15 abad silam. Secara lebih jelas, pengajian Melayu menanjak gemilang dalam Dinasti Ming, khususnya di bawah pemerintahan Maharaja Yong Le yang memberikan perhatian besar kepada hubungan antara China dengan alam Melayu.

Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Tingkat kajian ilmiah dalam bahasa Melayu

PUTRAJAYA: Ahli akademik perlu memperhebatkan kajian ilmiah menggunakan bahasa Melayu, kata Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi, Datuk Dr Mary Yap Kain Ching.

Kain Ching berkata, tanggungjawab itu perlu dipikul bagi memastikan bahasa Melayu tidak lenyap ditelan zaman atau sekadar menjadi bahasa komunikasi saja.

Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment