Sampai bila bahasa Melayu terus terpinggir?

Posted in Uncategorized | Leave a comment

‘Umang-umang’ bahasa Melayu?

BAHASA Melayu mempunyai sejarah tamadun yang panjang seawal abad ke-7 Masihi lagi. Ketika zaman gemilangnya sekitar 1400M, bahasa Melayu telah menjadi lingua-franca. Pakar-pakar sejarah seperti Andaya, Wolters dan George Coedes memperakui bahasa Melayu telah digunakan dalam perdagangan masa lampau. Malah, seorang yang bernama Panglima Awang telah mengelilingi dunia sebagai penunjuk misi pelayar ternama, Ferdinand Magellan.

Realitinya China sendiri menggunakan bahasa Melayu sejak 671M melalui seorang Buddha, I-tsing yang singgah di Palembang dalam pelayarannya ke India. Apabila Panglima Cheng Ho datang ke Melaka antara 1430-1450M, dia berbahasa Melayu. Malah, legenda Puteri Hang Li Po yang berkahwin dengan Raja Melaka pun fasih berbahasa Melayu. Penghasilan kitab-kitab perundangan, agama, kesusasteraan, falsafah turut menggunakan bahasa Melayu. Buku-buku dan kitab ini yang merentasi kepulauan Melayu di Nusantara.

Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

PRIBUMIKAN ILMU UNTUK KEMAJUAN BANGSA

USM, PULAU PINANG, 17 Februari 2017 – Usaha memandaikan masyarakat dalam mewujudkan peradaban bangsa yang tinggi dengan kekuatan ilmu dan pembinaan tamadun hebat apabila ilmu berupaya diterjemahkan ke dalam bentuk penghasilan dan penambahbaikan dari ilmu yang sedia ada perlu difahami dengan sewajarnya.

Menurut Presiden Persatuan Penterjemah Malaysia (PPM), Profesor Emeritus Dr. Abdullah Hassan, usaha ini dapat dilakukan dengan berfokus kepada empat perkara iaitu memandaikan bangsa dalam bahasa sendiri, menterjemahkan ilmu dengan mempribumikan ilmu yang dimiliki, menjana ilmu yang diperolehi dan menghasilkan kreativiti, inovasi dan teknologi untuk kegunaan masyarakat setempat.

Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment