Author Archives: plmadmin

Jurnal Linguistik Vol. 21 (1) Jun.2017

Muat turun Jurnal Linguistik Vol. 21 (1) Jun.2017 di sini

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Bahasa Melayu agenda kebangsaan, bukan agenda Melayu

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Pengajian Melayu pesat berkembang di China

Pengajian Melayu sebagai disiplin ilmiah dalam pengertian moden agak baharu berkembang di negara China, iaitu pada kira-kira pertengahan abad ke-20 Masihi. Namun pengajian Melayu sebagai daya tarik perhatian sarjana China kepada tamadun Melayu telah mula dikaji oleh sarjana China seawal … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment