Bahasa Melayu, Bahasa Rasmi, Bahasa Kebangsaan

Entah mengapa sehingga lebih lima puluh tahun merdeka, istilah bahasa Melayu masih dipolemikkan sejak dahulu sehingga kini dengan nama “bahasa Malaysia”.  Bagi sesetengah orang perkara ini kecil dan remeh. Tidak perlu diperbesar.  Malangnya jika betul remeh dan kecil sahaja hal ini, makanya tak perlulah kita “bersusah payah” dan beria-ria untuk menegakkan penggunaan istilah “bahasa Malaysia” yang sebenarnya tidak betul dan lain maksudnya.  Misalnya mengapa kita tidak sebut begini yang pastinya lucu “memartabatkan bahasa Malaysia (nama negara), memperkukuh bahasa England (juga nama negara). Orang berbangsa Amerika, Australia, New Zealand dan lain-lain tidak pun mengambil kisah untuk menukar bahasa “English” tersebut kepada nama bahasa Amerika, Australia, New Zealand, India, Korea, Jepun atau Filipina.   Walau di ceruk mana sekalipun itulah sahaja namanya, Inggeris atau English.  Begitu juga halnya dengan orang di utara England atau Scotland yang sekalipun kedengaran juga berasa kurang selesa dengan orang Inggeris di England.  Martabat bahasa Melayu sepatutnya dijaga daripada sekecil-kecil perkara termasuk nama, sehinggalah kepada hal yang lebih besar berkaitan dengan pengisiannya, pembakuan sebutan, tatabahasa, istilah dan laras bidang ilmu.  Perlembagaan Persekutuan Perkara 152 merupakan punca kuasa utama usaha memperkasa bahasa Melayu di Malaysia. Apabila bahasa Melayu diisytiharkan dalam Perlembagaan sebagai bahasa kebangsaan Persekutuan Tanah Melayu (atau kemudiannya Malaysia) itu bererti bahasa Melayu sudah berubah taraf dan fungsi sebagai “bahasa kebangsaan BANGSA Melayu” kepada bahasa kebangsaan NEGARA Malaysia. Peranan atau fungsi bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan negara merentas sempadan dan kepentingan etnik; fungsinya ialah sebagai alat pembangunan negara, bukan semata-semata sebagai alat pembangunan dan kepentingan bangsa Melayu sahaja. Fungsinya juga tidak hanya bersifat simbolik atau sebagai alat perpaduan kaum sahaja tetapi bersifat instrumental atau “functional”, pragmatik dan “developmental” (Razaleigh Hamzah, 2007:11). Bermula daripada nama bahasa yang sah lagi sahih iaitu bahasa Melayu maka sebagai asas dan dasar, nama tersebut juga perlu diperkasakan dan digunakan di samping hal-hal lain. Bahasa Melayu diabsahkan bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara Malaysia. Bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan sebenarnya bukan nama gantian bagi bahasa Melayu tetapi taraf dan peranan yang diberi kepada bahasa Melayu. Contoh mudahnya katakanlah ada seorang individu yang namanya Ali.  Beliau berjawatan sebagai Pengurus Besar sebuah syarikat.  Ali itu namanya dan Pengurus Besar itu jawatan atau peranannya walaupun memanglah Ali dan Pengurus Besar itu orang yang sama.  Justeru bahasa Melayu itu namanya dan bahasa rasmi, bahasa kebangsaan itu peranan atau taraf yang diberi kepada bahasa Melayu di negara ini.  Istilah kebangsaan bukan berkaitan dengan semangat nasionalisme Melayu sahaja tetapi berkaitan dengan kepentingan dan perpaduan negara. Justeru bahasa Melayu wajib digunakan dalam setiap majlis atau acara rasmi seperti mesyuarat, taklimat, kursus, segala urusan bertulis atau surat-menyurat (khususnya dalam negara), hebahan atau pengumuman rasmi seperti iklan jawatan dan seumpamanya melalui media elektronik dan media cetak, pengajaran dan pembelajaran di institusi pendidikan peringkat rendah, menengah (Tingkatan Enam dan Matrikulasi) dan pengajian tinggi.

Nama bahasa Melayu

Merujuk negara kita yang majmuk ini, secara dasarnya tidak ada sesiapapun yang berhak untuk membenci mana-mana bahasa pun yang dituturkan di negara ini. Misalnya, kita sebagai rakyat satu Malaysia khasnya tidak berhak membenci bahasa Mandarin kerana namanya bahasa Mandarin atau kerana bahasa Mandarin itu dituturkan oleh bangsa Tionghua atau Cina.   Kita juga tidak berhak membenci bahasa Tamil kerana namanya bahasa Tamil atau kerana bahasa Tamil dituturkan oleh bangsa India dan kita tidak boleh membenci bahasa Inggeris kerana namanya Inggeris atau English atau kerana orang Inggeris pernah menjajah kita. Seterusnya rakyat Malaysia tidak berhak membenci bahasa Melayu kerana namanya bahasa Melayu atau kerana penutur jati bahasa Melayu berbangsa Melayu. Tentunya tidak waras jika kita meminta bahasa Mandarin atau Tamil ditukar namanya barulah kita tidak membenci atau akan berminat untuk mempelajari bahasa tersebut.  Begitu juga tidak waras untuk kita membenci bahasa Melayu yang telah termaktub sebagai bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan negara ini. Kita perlu sedar akan konsep menuntut ilmu yang banyak adalah baik dan meningkatkan taraf atau darjat kita termasuk jika kita belajar bahasa yang banyak (bahasa apa pun) dan bukan sebaliknya. Justeru tidak waras dan tidak munasabah sama sekali, bahasa Melayu perlu “ditukar” kepada nama lain atau disebut dengan nama lain dengan harapan setelah bertukar nama barulah tidak dibenci, disayangi, dipelajari dan digunakan serta dapat menjadi bahasa perpaduan semua bangsa di Malaysia.   Kita tidak harus emosional dan perlu bersikap profesional dalam hal ini dan menerima hakikat sesuatu itu berlandaskan ilmu dan kebenaran.  Dengan sikap tersebut dan keterbukaan akan membantu kita ke arah menjiwai bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan kebanggaan kita sebagai rakyat Malaysia yang juga turut menjadi bahasa pengucapan kelima terbesar di dunia.  (disesuaikan daripada kertas kerja yang dibentang semasa Konvensyen Munsyi Dewan (DBP) “ Memperkasa Bahasa Melayu di Sektor Swasta: Satu Tinjauan Selepas 50 Tahun Merdeka”, pada 18-21 April 2008 di Hotel Crown Princess, Kuala Lumpur)

This entry was posted in Berita, Terkini. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>