Jurnal Linguistik Jilid 10 (Edisi Khas) – 2010

Jurnal Linguistik Jilid 10 (Edisi Khas) – Tahun 2010

ISSN 1823-9242

*Klik pada tajuk untuk muat turun jurnal berkenaan.

Tajuk Penulis
Sosiokognitif dan Penguasaan Bahasa Melayu Remaja Malaysia: Kupasan Ilmiah Nor Hashimah Jalaluddin
Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu dalam Kalangan Remaja Di Sekolah Menengah: Suatu Cabaran Hjh. Farizah Hanim Ismail
Struktur Kata Kerja Transitif + Lagi Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Fazal Mohamed Mohamed SultanJunaini Kasdan

Zaharani Ahmad

Nor Hashimah Jalaluddin

Tahap Penguasaan Bahasa Melayu Remaja Malaysia: Analisis Aspek Tatabahasa Zaharani AhmadFazal Mohamed Mohamed Sultan
Pemantapan Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu di Sekolah Menengah Zaitul Azma Zainon Hamzah
Penguasaan Bahasa Melayu Pelajar Sekolah Menengah: Analisis Pengungkapan Idea Dalam Penulisan Karangan Norsimah Mat AwalNadzrah Abu Bakar

Nor Hashimah Jalaluddin

Penguasaan Bahasa Melayu dan KOMSASdaripada Perspektif Guru dan Murid Harishon RadziKalthum Ibrahim
KOMSAS: Penguasaan, Konflik dan Harapan Pelajar Fauziah AhmadZalina Mohd Lazim

Kalthum Ibrahim

Strategi Membaca dan Kumpulan Etnik: Satu Kajian Membaca dalam Bahasa Melayu dalam Kalangan Pelajar Malaysia Noraini IbrahimRadha M.K. Nambiar
Remaja Malaysia dan Peribahasa Melayu Nor Hashimah JalaluddinJunaini Kasdan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>