Jurnal Linguistik Jilid 11 – Tahun 2010

Jurnal Linguistik Jilid 11 – Tahun 2010

ISSN 1823-9242

*Klik pada tajuk untuk muat turun jurnal berkenaan.

Tajuk Penulis
Penguasaan Tatabahasa Guru Mata Pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan Enam Abdul Rashid Daing Melebek
Keupayaan Kanak-Kanak Prasekolah Menguasai Ayat Bahasa Melayu Abdul Rasid Jamian
Kiasan dalam Retorik Penulisan Kewartawanan : Memartabatkan Bangsa dan Tamadun Melayu Nor Azuwan YaakobNorazlina Mohd Kiram
Quantifier and Reduplication in Malay: A Bridging Cross Reference Analysis Nor Hashimah JalaluddinZaharani Ahmad
Kesantunan Bahasa Dalam Kata Perbilangan Adat Perpatih : Satu Tinjauan Awal Norhana BakharyZaitul Azma Zainon Hamzah

Mohd Zariat Abd Rani

Omrah Hussin

Ciri-Ciri Perbualan Bahasa Jepun oleh Penutur Malaysia Berbangsa Cina Dalam Industri Pelancongan Negara Roslina Mamat
Inventori Vokal Dialek Melayu Kelantan:Satu Penilaian Semula Adi Yasran Abdul Aziz
Sifat Klitik dan Sifat Morfem dalam Bahasa Melayu Fazal Mohamed Mohamed SultanZaharani Ahmad

Nor Hashimah Jalaluddin

Harishon Radzi

Analisis Situasi Kata Kerja Gerak Bahasa Melayu Maslida YusofNor Hashimah Jalaluddin

Zaharani Ahmad

Karim Harun

Penyelesaian Permasalahan Fonologi Melalui Pendekatan Fonetik Akustik:Satu Kes Urutan Dua Vokal Dalam Kata Tunggal Mardian Shah OmarZaharani Ahmad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>