Jurnal Linguistik Jilid 12 – Mac 2011 (Edisi Khas)

Jurnal Linguistik Jilid 12 – Mac 2011 (Edisi Khas)

ISSN 1823-9242

*Klik pada tajuk untuk muat turun jurnal berkenaan.

Tajuk Penulis
Deskripsi Vokal Bahasa Melanau di Hilir Sungai Rejang, Sarawak Chong ShinRemmy Anak Gedat
Fonologi Kata Pinjaman Sanskrit dan Teori Optimaliti Zaharani AhmadNor Hashimah Jalaluddin

Nor Faizah Muhamad Mislani

Penggolongan Kata Bahasa Mendriq Negrito: Satu Penelitian Rintis Harishon RadziFazal Mohamed bin Mohamed Sultan

Zaharani Ahmad

Nor Hashimah Jalaluddin

Analisis Struktur Makro dan Mikro Kemahiran Bercerita dalam Kalangan Kanak-Kanak Melayu Berumur 5 dan 6 Tahun Rogayah A RazakChan Chiew Eim

Lim Hui Woan

Mohd Azmarul A Aziz

Analisis Semantik Preposisi Daripada dan Hubungannya dengan Kata Kerja Maslida YusofNor Hashimah Hj. Jalaluddin

Zaharani Ahmad

Karim Harun

The Extended Meanings of Setia/Loyal: A Corpus-Based Analysis Hishamudin IsamNorsimah Mat Awal
Persepsi Politik dalam Dialek Kedah: Analisis Semantik Kognitif Nor Hashimah JalaluddinFazal Mohamed Mohamed Sultan

Nurhidayah Mohd Hamid

Shakira Khairudin

Harishon Radzi

Language Choice Between Younger and Older Generations of The Narum Community Sa’adiah Ma’alip
Sketsa Dialek Melayu Pahang M. Tarmizi HasrahRahim Aman

Shahidi A. H

Karya Serius vs Karya Popular: Persoalan Gaya dan Ideologi Mohammad Fadzeli Jaafar
Kesinambungan Tatabahasa Latin dalam Tatabahasa Melayu Karim Harun
Produktiviti Imbuhan Apitan Ke … An Dan Pen … An:
Pendekatan Linguistik Korpus
Imran Ho-Abdullah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>