Jurnal Linguistik Jilid 13 – Jun 2011

Jurnal Linguistik Jilid 13 – Jun 2011

ISSN 1823-9242

*Klik pada tajuk untuk muat turun jurnal berkenaan.

Tajuk Penulis
Ciri Leksikal Dialek Kanaq Mohd Sharifudin Yusop
Penggunaan Kata Pinjaman Arab Dalam Bahasa Melayu Dan Implikasinya Terhadap Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Arab Pabiyah Toklubok@Hajimaming
Che Radiah Mezah
Ayat Tanya Dalam Bahasa Thai Dan Bahasa Melayu: Satu Perbandingan Norizan Che Su
Zaitul Azma Zainon Hamzah
Pengetahuan Makna Peribahasa Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Ahmad Mahmood Musanif
Zaitul Azma Zainon Hamzah
Hjh Nor Azuwan Yaakob
Norizan Che Su
Pemahaman Kognitif Dalam Menjelaskan Skema Imej: Analisis Leksis Setia Berdasarkan Data Korpus Hishamudin Isam
Norsimah Mat Awal
Terjemahan ‘Air’ Dalam Peribahasa Melayu – Inggeris: Analisis Semantik Kognitif Amirah Ahmad
Rozaimah Rashidin
Pengaruh Bahasa Ibunda Dalam Bahan Terjemahan Bahasa Inggeris S. Vijayaletchumy
Noor Aina Dani
Abdul Rashid Daing Melebek
Wan Muna Ruzanna Wan Mohammad
Gangguan Dalam Sesi Bercerita Kanak-Kanak Asperger Dr Normaliza Abd Rahim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>