Jurnal Linguistik Jilid 16 – Disember 2012

Jurnal Linguistik Jilid 16 – Disember 2012

ISSN 1823-9242

*Klik pada tajuk untuk muat turun jurnal berkenaan.

Tajuk Penulis
Kedwibahasaan Dalam Sistem Pendidikan Dan Kaitannya Dengan Jati Diri Kebangsaan Juriah Long
Zaini Mahbar
Language And Governance In Pre-Colonial Epoch
Trading:  A Study On Malay Classical Texts
Nor Hashimah Jalaluddin
Zaharani Ahmad
Analisis Semantik Kata Kerja Gerak Dan Campak Dalam Dialek Negeri Sembilan Norsimah Mat Awal
Nur Liyana Binti Zulkffle
Hubungan Semantik Preposisi Penyertaan Dengan Bersama Kata Kerja Maslida Yusof
Karim Harun
Penggunaan Strategi Ketidaksantunan  Dalam Kalangan Remaja Di Sekolah Zaitul Azma Zainon Hamzah
Ahmad Fuad Mat Hassan
Unsur Eufemisme Dan Perumpamaan Dalam  Teks Hikayat Iban Harishon Radzi
Phylisia Anak David
Sikap Dan Persepsi Terhadap Pembelajaran Bahasa Jepun Di Kalangan Mahasiswa UKM Natsue Hieda
Maserah Shabudin
Juriah Long

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>