Jurnal Linguistik Jilid 17 Bil 2 – Dis 2013

Jurnal Linguistik Jilid 17 Bil – Dis 2013

ISSN 1823-9242

*Klik pada tajuk untuk muat turun jurnal berkenaan.

Tajuk Penulis
Siapa ‘Aku’? Analisis Blog Wanita dan Pengkid Berasaskan Pendekatan Prosodi Semantik Norwati Mohd Zain

Hishamudin Isam

Ketersiratan Makna Kata Ganda dalam Dialek Melayu Sarawak Wan Robiah Meor Osman

Rosnah Mustafa, Salina Pit

Remaja dan Penguasaan Leksikal Ilmu Tempatan Noorul Khairien Abdul Malek

Hasnah Mohamad

Penguasaan Tatabahasa Melayu dalam Kalangan Pelajar di Universiti Teknologi Malaysia Zaliza Mohamad Nasir

Normahdiah Sheikh Said

Zaitul Azma Zainon Hamzah

Norizan Che Su

Pilihan Bahasa di Sempadan Malaysia-Thailand berdasarkan Analisis Domain Hayati Lateh

Mohammad Fadzeli Jaafar

Mohammed Azlan Mis

Norsimah Mat Awal

Leksikalisasi dan Oksidendalisasi Kecantikan dalam Wacana Iklan Jepun Maserah Shabudin
Penggunaan Bahasa Melayu (Indonesia) di Korea Selatan Sonezza Ladyanna
Penggunaan ICT Dalam Pengajaran Bahasa Arab Mohd Sukki Othman

Muhd Zulkifli Ismail

Wan Nordin Wan Abdullah

Juriah Long

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>