Penerbitan

Persatuan Linguistik Malaysia (PLM) turut terlibat dalam usaha penerbitan seperti jurnal, Berita Persatuan Linguistik Malaysia (PLM) dan buku. Setiap bahan penerbitan ini boleh diakses dan dimuat turun untuk dimanfaatkan.

Comments are closed.