Biro

PEMBAHAGIAN BIRO PLM 2014-2016

Biro Penyelidikan dan Penerbitan

‐ Prof. Madya Dr. Zaitul Azma Zainon Hamzah

‐Dr. Hasnah Mohamad
‐ Puan Rozaimah Rashidin

Biro Persidangan, Kongres dan Ceramah

‐ Encik Rusmadi Baharudin
‐ Prof. Madya Dr. Rahim Aman

‐Puan Kalthum Ibrahim

Biro Kemasyarakatan, Hubungan Luar, Promosi dan Pidato

‐ Encik Kamal Shukri Abdullah Sani ‐Puan Harishon Radzi

Biro Latihan dan Penataran, Bengkel Siswazah

‐ Dr. Mardian Shah Omar ‐Dr. Junaini Kasdan
‐ Puan Zaiton Ismail Juruaudit

‐Puan Harishon Radzi ‐Dr. Mardian Shah Omar

Comments are closed.