Ahli Majlis 1980-1982

JawatanPenjawat
PresidenDr. Farid M. Onn
Timbalan PresidenDr. Nik Safiah Karim
Setiausaha KehormatAjid Che Kob
Penolong Setiausaha Kehormat Awang Sariyan
BendahariMohd. Yasin Hj. Taib
Ahli MajlisAsraf Hj. Wahab
Ramli Md. Salleh
Abd. Hamid Mahmood
Hasan Mohd. Ali
Ismail Salleh