Penerbitan

Persatuan Linguistik Malaysia (PLM) turut terlibat dalam usaha penerbitan seperti jurnal, Berita Persatuan Linguistik Malaysia (PLM) dan buku. Setiap bahan penerbitan ini boleh diakses dan dimuat turun untuk dimanfaatkan.