Objektif

  • Menggalakkan pengkajian terhadap bahasa-bahasa dan masalah-masalah bahasa di Malaysia serta mengeratkan perhubungan antara pengkaji-pengkaji bahasa.