Biro

PEMBAHAGIAN BIRO PLM 2021-2022

Biro Penyelidikan dan Penerbitan
‐ Dr. Zaitul Azma Zainon Hamzah (Ketua)
‐ Dr. Harishon Radzi

Biro Persidangan, Kongres dan Ceramah
-Dr.Rusmadi Baharudin (Ketua)
-Prof. Madya Dr. Norizah Ardi
-Puan Zuraidah Jantan

Biro Kemasyarakatan, Hubungan Luar, Promosi dan Pidato
‐ Encik Kamal Shukri Abdullah Sani (Ketua)
– Encik Mohamad Zaki Abdul Halim

Biro Latihan dan Penataran, Bengkel Siswazah
‐ Dr. Junaini Kasdan (Ketua)
‐ Dr. Mardian Shah Omar
‐ Puan Zaiton Ismail