Buku

 1. Bahasa Melayu – Teori dan Aplikasinya; disunting oleh Dr. Nik Safiah Karim, Sarjana Enterprise,1980.
 2. Stilistik – Simposium Keindahan Bahasa; disunting oleh Dr. Farid M. Onn, DBP, 1982.
 3. Rampaian Linguistik Malaysia; disunting oleh Dr. Nik Safiah Karim, Pustaka Ilmu Raya, 1983.
 4. Bahasa Melayu Tinggi; disunting oleh Dr. Nik Safiah Karim, Nurin Enterprise, 1986.
 5. Tinjauan Pelaksanaan Dasar Bahasa dalam Sistem Pendidikan Negara di Peringkat sekolah; disunting oleh Abdul Hamid Mahmood dan Asiah Idris, PLM, 1989.
 6. Pengujian dan Penilaian; disunting oleh Khatijah Abdul Hamid dan Aminah Harun, PLM, 1989.
 7. Bahasa Melayu Baku – Asas Pembinaan Tamadun; disunting oleh Asraf Wahab, PLM, 1989.
 8. Alat dan Bahan Pengajaran Bahasa Malaysia; disunting oleh Juriah Long dan Noor Ein Mohd. Noor, PLM, 1990.
 9. Manifesto Budaya: Pupus Bahasa Pupuslah Bangsa, disusun dan diedit oleh Asraf Abd.Wahab, PLM, 1996, Kuala Lumpur.
 10. Suara Pejuang Bahasa, disunting oleh Abdul Rahim Bakar dan Awang Sariyan, PLM, 2005, Cetakan Dawama, Kuala Lumpur.
 11. PLM juga menerbitkan Siri Bicara Bahasa bersama-sama DBP sebanyak 20 siri seperti berikut:
 • Bil. 1- ‘Bahasa Jiwa Bangsa’ Perspektif Politik Dan Pejuang Bangsa, Dato’ Haji Abdul Rahim Bin Abu Bakar, 2001, KL.
 • Bil. 2- Bahasa Asas Pembinaan Tamadun Bangsa, Dato’ Haji A.Aziz b. Deraman, 2001, KL.
 • Bil. 3- Pendidikan Bahasa Melayu Di Malaysia: Pemenuhan Suatu Idealisme, Dr. Haji Awang bin Sariyan, 2001, KL.
 • Bil. 4- Bahasa Melayu Dijunjung Bahasa Inggeris Digendong, Dato’ Haji Baharuddin Bin Zainal, 2001, KL.
 • Bil. 5- Bahasa, Pendidikan Dan Pembangunan, Datuk Zainal Abidin bin Abdul Wahid, 2001, KL.
 • Bil. 6- Bahasa Melayu Sebagai Teras Peradaban Malaysia, Datuk Dr. Haji Hassan bin Ahmad,2001, KL.
 • Bil. 7- Kelangsungan Hidup Bahasa Melayu Sebagai Tonggak Negara Bangsa Dalam Gelombang Globalisasi, Dato’ Haji Abdul Rahim bin Abu Bakar, 2002, KL.
 • Bil. 8- Bahasa Melayu: Abad Ke-21, Datuk Dr. Hajah Nik Safiah Haji Abdul Karim, 2002, KL.
 • Bil. 9- Dasar Bahasa Dan Pembangunan Negara Di Malaysia, Dato’ Dr. Hassan Ahmad, 2002, KL.
 • Bil. 10- Pentingnya Pemeribumian Sains Dan Teknologi, Prof. Dr. Shaharir Mohamad Zain, 2002, KL.
 • Bil. 11- Kemajuan Negara Beracukan Bahasa Dan Budaya Melayu, Prof. Dr. Abdullah Hassan, 2002, KL.
 • Bil. 12- Masa Depan Bahasa Melayu Dalam Industri Perkhidmatan Kewangan, Dato’ Mohd. Salleh Abd. Majid, 2002, KL.
 • Bil. 13- Budaya Dan Bahasa Kebangsaan Dalam Bidang Perfileman, Dato’ Jins Shamsuddin, 2002, KL.
 • Bil. 14- Ceritera Tentang Kejayaan Perancangan Bahasa Melayu Di Malaysia, Dr. Haji Awang bin Sariyan, 2002, KL.
 • Bil. 15- Kesan Penggunaan Bahasa Inggeris dalam Pengajaran Sains dan Matematik di Institusi Pendidikan di Malaysia, Kamal Shukri bin Abdullah Sani, 2002, KL.
 • Bil. 16- Pengantarabangsaan Bahasa Melayu, Dato’ Haji A.Aziz Deraman, 2004, KL.
 • Bil. 17- Peranan Bahasa Melayu Dalam Pembinaan Tamadun Tinggi, Tun Haji Abdul- Rahman Bin Ya’kub, 2004, KL.
 • Bil. 18- Sekitar Isu ’ Bahasa Rojak’: Punca, Kesan dan Kaedah Menanganinya, Dr. Haji Awang Bin Sariyan, 2004, KL.
 • Bil. 19- Nasionalisme dan Perjuangan Bahasa, Dato’ Dr. Haji Hassan Ahmad, 2004, KL.
 • Bil. 20- Membina Industri Buku Terjemahan, Profesor Abdullah bin Hassan, 2004, KL.