Ahli Majlis 1984-1986

JawatanPenjawat
PresidenDr. Nik Safiah Karim
Timbalan PresidenDr. Azhar M. Simin
Setiausaha 1Awang Sariyan
Setiausaha 2Abdullah Marjunid
BendahariAminah Harun
Ahli MajlisDr. Farid M. Onn
Dr. Abdul Aziz Idris
Hj. Hamdan Abd. Rahman
Drs. Lutfi Abas
Abdul Hamid Mahmood
Ainon Muhamad